Organisatie

Het Hertog Limburgpad is ontworpen en gerealiseerd door de Stichting Catharinagilde te Kerkrade. Via het uitzetten en beschrijven van een cultuurhistorisch Hertog Limburg Pad wekt het St. Catharinagilde de oude historie van de omliggende landen weer tot leven. Deze Lange Afstandswandeling voert door het oude taalgebied van Karel de Grote. Het leidt door drie landen met even zo vele talen en gaat van Limbourg naar Rolduc en, langs een andere route, weer terug naar Limbourg.

 

Oprichting

 

Van Catharinadag '94 tot Catharinadag '95 heeft de St. Catharinaparochie van de Holz te Kerkrade één jaar lang een Catharina-festival gevierd om gelden bijeen te brengen voor het herstel van de aardbevingsschade van april 1992 aan de plaatselijke St. Catharinakerk. Op dit festival waren ook Catharinagilden uit Noord Brabant te gast en deze inspireerden tot oprichting van een eigen gilde. St. Catharinadag 25 november 1995 is in Kerkrade het St. Catharinagilde van Kerkrade-Holz opgericht. De gildenaam Catharina is ontleend aan de naam van de parochiekerk, die bij haar stichting in 1928 naar de Heilige Catharina werd genoemd, omdat deze heilige de patrones was van de filosofen van Rolduc waar de Holz voordien "kerkte".

 

De Heilige Catharina van Alexandrië was destijds eveneens patrones van de mijnwerkers van de Domaniale mijn, waarvan de schachten binnen de parochie Holz waren gelegen. Bovendien vereerden de Zusters Ursulinen, met een klooster aan de Holzstraat, de Heilige Catharina als "patrones van het onderwijs". Toen dan ook in 1928 in een kaal veld op de vroegere landbouwgronden van Rolduc in de driehoek tussen de gebouwen van dit oude Roda, die van de Domaniale mijn en het klooster der zusters Ursulinen de kerk van de Holz verrees, werd deze vanzelfsprekend genoemd naar de H. Catharina. De geestelijk adviseur van het gilde is (Deken drs. Arnold Borghans )en de Oud-overste der Zusters Ursulinen, Zuster Gemma Küppers, is Beschermvrouwe van het gilde, dat is uitgegroeid tot een behoorlijke familie met 32 contribuerende leden, waaronder ook de twee hoofdvendeliers en de twee gildetrom-tambours, met daarnaast nog 6 jeugdvendeliers en 3 jeugdtambours, inmiddels vier Leden van Verdiensten en intussen ook 280 "Vrinden van het Gilde".