Memorial Day

Beste HLP vrienden en vriendinnen

 

Helaas zal de Memorial Day in oktober 2020 in Limbourg dit jaar niet plaatsvinden.

We hebben lang getwijfeld, maar Corona laat niet toe om de voorgeschreven afstand te bewaren in de ambassade en in de tuin die gevraagd wordt.

We betreuren dit ten zeerste. Laten we optimistisch blijven en kijken wat 2021 ons brengt.

De beste wensen en groeten van het bestuur & van de Vrienden van Limbourg.

Blijf gezond!

Catharina Scholtens

Voorzitster Hertoglimburgpad

 

————————————————————————————————————————

 

Liebe Freunde und Freundinnen des Herzoglimburgpfades,

 

leider findet dieses Jahr der Memorial Day in Oktober 2020 in Limbourg nicht statt.

Wir haben lange gehofft, aber Corona lässt es nicht zu, den geforderten vorgeschriebenen Abstand in der Ambassade und im Garten einzuhalten.

Wir bedauern das sehr. Lassen wir optimistisch bleiben und sehen was uns 2021 bringt.

Ganz liebe Grüße vom Vorstand und von den Freunden aus Limbourg

Bleibt gesund!

Catharina Scholtens

Vorsitzende Hertoglimburgpad

Scroll Up