Abdijwijnpad

Historische banden
De historische banden tussen de Nederlandse Abdij Rolduc en het Duitse Mayschoss gaan terug tot 1106. In dat jaar trad Embrico van Mayschoss met zijn gezin in bij de nog jonge kloostergemeenschap van Rolduc. Hij schonk zijn hele bezit aan de abdij, waaronder ook landerijen en wijngaarden in Mayschoss. De opbrengsten hiervan vormden eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten voor de abdij. Tijdens de Franse Revolutie aan het einde 18e eeuw werden echter alle kerkelijke eigendommen onteigend. Toen werd ook de band Rolduc-Mayschoss verbroken. Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat de historische banden tussen Rolduc, Kerkrade/Herzogenrath en Mayschoss werden hersteld.

Het abdijwijnboek

De hierin beschreven wandeling van 190 km voert in meerdere etappes van Kerkrade/Rolduc via de noord-Eifel door het romantische Ahrtal naar Mayschoss. Cultuurhistorische wandelingen voorzien in een groeiende behoefte en bijdrage tot geestelijke levensverrijking en gezonde ontspanning. Het abdijwijnpad beantwoordt hieraan volledig.

Rolduc is een der best bewaarde abdijen van West Europa met een uitzonderlijk mooie romaanse crypte. Het is een der grootste rijksmonumenten van Nederland waar vanaf de twaalfde eeuw vrijwel onafgebroken onderwijs wordt gegeven en waar de hertogen van Limburg in de voormalige abdijkerk op een prominente plek begraven zijn.

Inleiding

Nieuwe Lange Afstand Wandeling van 194 km door Eifel en langs Ahr.

Een nieuwe Lange Afstand Wandeling van 190 km is onder de naam “Abdijwijnpad” uitgezet van Rolduc naar het Ahrdal in Duitsland. Het pad, een broertje van het Hertoglimburgpad te Rolduc, volgt het spoor van de historische wijntransporten tussen de abdij en haar vroegere wijngebieden rond Mayschoss en de Saffenburg tussen Altenahr en Neuenahr.

Tot de Franse tijd in 1795, toen een eind kwam aan de abdij, waren de betrekkingen intensief. Toen werd het anderhalve eeuw stil tussen Ahrdal en Rolduc. Het is inmiddels meer dan veertig jaren geleden, dat die stilte in 1973 doorbroken werd, een feit, dat door het Catharinagilde van Kerkrade met zijn “Winzer van Rode” en zijn Stichting Hertoglimburgpad wordt aangegrepen om de oude betrekkingen verder te versterken.

Vanaf haar stichtingsjaar 1104 heeft de abdij via de graaf van Saffenberg relaties met het Ahrdal. Stichter Ailbertus van Antoing in België, kreeg van de graaf op Burg Rode in Herzogenrath toestemming om in het pas ontgonnen Land van Rode rond Kerkrade en Herzogenrath zijn klooster van Rode, Rolduc, te bouwen.

De graaf had in Burg Rode een bijslot. Zijn stamslot stond op een hoge wijnberg, de Saffenburg, in het Ahrdal bij Mayschoss. In 1106 kreeg Ailbertus in zijn jonge klooster gezelschap van Embrico, een ambtenaar van de graaf. Al zijn rijkdommen schonk hij aan het klooster. Ook bracht hij vanuit Mayschoss zijn vrouw en kinderen mee en mede dankzij Embrico kon Ailbertus de prachtige romaanse crypte, een der mooiste exemplaren ter wereld, onder de kerk van Rolduc bouwen.

Een kort overzicht van de etappes , welke gelopen kunnen worden staan onder routes.

Het boek over het Abdeiwijnpad is tweetalig (Nederlands en Duits) en is verkrijgbaar op de volgende adressen.

    # Abdijwinkel van Rolduc. (brouwerij-rolduc.nl)

    # Boekhandel Wittem. Kloosterboekhandel Wittem

    # Prijs bedraagt : € 12,50 exclusief verzendkosten. Bestellen via: ben.franken@ziggo.nl