De taal van Karel

De taal van Karel

De oude basistaal in en rond het oude hertogdom Limburg is het Platduits geweest,
de zogenaamde Karolingische Frankische taal die Karel de Grote uit het nabije
Herstal afkomstig, hier al sprak. Het is een overgangsdialect tussen het Nederlands en het
Duits; de dialecttaal zoals die nu nog in zekere zin gesproken wordt in Aken, Vaals en
Hauset. Zeker tot na 1600 is dit de gezamenlijke volkstaal geweest. Nadien kwam
met de Reformatie het zogenaamde “Luthers Duits” vanuit Duitsland opzetten.