Etappe 1

Limbourg – Eupen (9,5 km).

De eerste etappe van het Hertog Limburgpad loopt van Limbourg via Goé en Membach naar Eupen. De lengte van deze etappe bedraagt 9,5 km. Tijdens deze eerste etappe in de route van residentiestadje Limbourg naar grafkerk Rolduc worden vier voormalige Kloosterrader parochies betreden. Op de eerste plaats uiteraard Limbourg zelf, dat vanaf 1460 officieel vanuit de abdij Kloosterrade pastoraal bediend werd, verder Goé , dat vanaf het jaar 1145 al aan Rolduc verbonden is en in zijn Lambertuskerk een bijzondere Sacramentstoren en een mooie zogenaamde Apostelenbalk over het middenschip heeft, verder Membach vanaf 1732 en Eupen, sedert 1695 aan de abdij toevertrouwd. Vervolgens komen we nog in Goé, Membach en tenslotte in Eupen.
Ook Baelen werd vanuit Kloosterrade bediend maar deze plaats doen we, bij deze wandeling, niet aan. Wel komen we in Goé en zien daar de St.Lambertuskerk. Na de kerk van Kerkrade, eveneens een St. Lambertuskerk, was dit de eerste parochiekerk, die aan de abdij Kloosterrade werd toevertrouwd. Dit door toedoen van twee broers, die uit deze omgeving toetraden tot de jonge abdij (1145) en hun land met de kapel aan het klooster schonken. Helaas is ook deze kerk vanwege priesterschaarste en uit veiligheidsoverwegingen meestal gesloten. Jammer, want de kerk heeft een
bijzondere Sacramentstoren en een zogenaamde Apostelenbalk dwars over het middenschip. Een bezoek aan het kerkhof rond de kerk geeft een indruk van de respectabele leeftijd van dit oude cultuurgoed. Voorbij Membach passeren we, bij markante grensstenen die herinneren aan de besluiten van het Congres van Wenen anno 1815, de Frans­/Duitse taalgrens om via de Limburger Weg Eupen te bereiken.