Etappe 2

Etappe 2 gaat van Eupen naar Kelmis. (17 km.)

De route voert dan door Eupen, Walhorn, Astenet, Eyneburg en Kelmis, oftewel La Calamine. Via hartje Eupen, met zijn mooi historisch centrum, gaan we naar Walhorn, de geboorteplaats van drie belangrijke Kloosterrader abten, te weten abt Lamberti, abt Heyendal, wiens geboortehuis we passeren, en abt Haghen. Alhoewel de parochiekerk van Walhorn niet aan Rolduc was toevertrouwd, heeft de abdij hier behoorlijke werfkracht gehad. Walhorn is ontstaan uit een Karolingisch Koningshof. De bank van Walhorn was een hoofdbank. Deze had het recht om doodvonnissen te voltrekken. Bij Walhorn stond ook de galg. Thans is Walhorn een heel rustig plaatsje dat doorsnede wordt door de hoge snelheidslijn van Keulen naar Brussel. Walhorn is ontstaan uit een Karolingisch koningshof. De bank van Walhorn was een hoofdbank. Deze had het recht om doodvonnissen te voltrekken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kelmis-vaals120.jpg

Thans is Walhorn een heel rustig plaatsje, dat doorsneden is door de hoge snelheidslijn van Keulen naar Brussel. Chateau Thor bij Astenet behoorde tot de familie van Abt Heyendal. Voorbij het Katharinenstift komen we in het schitterende Hohnbachtal, een mooi natuurgebied. De Hohn is een der zijbeken van de Geul, die in deze nabijheid uit een aantal bronnen ontspringt op het plateau van Merols bij Kettenis. In het Hohnbachtal richting Eyneburg en Kelmis zien we de bijzondere flora van wilde narcissen, orchideeën en zinkflora met onder meer het zinkviooltje. De zinkplanten groeien in het Geuldal van nature op kalkarme carboonondergrond.

Het gebied van de voormalige zinkmijnen van Kelmis (La Calamine) was een goede voedingsbodem voor deze bijzondere flora.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is hohnbachtal-120.jpg

Hoog boven de Geul ligt in dit gebied kasteel Eyneburg, de enige overgebleven hoogteburcht in het Eupener land. Van oorsprong is het kasteel, waar we langs lopen, 14e eeuws. Het kasteel wordt in de volksfantasie ook Emmaburcht genoemd naar het verhaal over Emma, de dochter van Karel de Grote en haar geliefde, die de secretaris van Karel was. Thans is in de burcht een “Centrum voor beleving van de middeleeuwen”. In Kelmis werd vanaf de Romeinse tijd tot 1950 zinkerts gewonnen. In de middeleeuwen had dit gebied de grootse zinkmijnen van Europa. In 1816 veroorzaakte de zinkmijn “Altenberg” van Kelmis het grensconflict tussen Pruisen en de Verenigde Nederlanden, waaruit het aparte mini­staatje Neutraal Moresnet ontstond. In dit gebied wordt nog steeds de taal van Karel de Grote, die afkomstig was uit het nabije Herstal bij Luik, gesproken. Het is het “Platduits”, de basistaal in en rond het oude hertogdom Limburg, de zogenaamde Karolingisch­ Frankische taal. Het is een dialecttaal zoals die nu nog in zekere zin gesproken wordt in het drielandengebied rond Aken (Duitsland), Vaals (Nederland) en Hauset (België). Zeker tot 1600 is dit de gezamenlijke volkstaal geweest.