Geschiedenis

† Frits Sprokel

Voorafgaand aan en als inleiding op de eerste wandeldag van
het IVN afd. Voerendaal op 17 maart, vindt in Klimmen een
voordracht over het Hertoglimburgpad plaats en wel op
woensdag 24 februari 2010 om 20.00 uur in zaal Tom Keulen
Schoolstraat 3. Deze wordt verzorgd door Frits Sprokel,
de initiator en schrijver van het route begeleidend boekje.

Organisatie

Het Hertog Limburgpad is ontworpen en gerealiseerd door de Stichting
Catharinagilde te Kerkrade. Via het uitzetten en beschrijven van een cultuurhistorisch Hertog Limburg Pad wekt het St. Catharinagilde de oude historie van
de omliggende landen weer tot leven. Deze lange afstandswandeling voert door het oude taalgebied van Karel de Grote. Het leidt door drie landen met even zo vele talen en gaat van Limbourg naar Rolduc en langs een andere route, weer terug naar Limbourg.

Oprichting.
Van Catharinadag ’94 tot Catharinadag ’95 heeft de St. Catharinaparochie van de Holz te Kerkrade één jaar lang een Catharinafestival gevierd om gelden bijeen te brengen voor het herstel van de
aardbevingsschade van april 1992 aan de plaatselijke St. Catharinakerk. Op dit festival waren ook Catharinagilden uit Noord Brabant te gast en deze inspireerden tot oprichting van een eigen gilde.
St. Catharinadag 25 november 1995 is in Kerkrade het St. Catharinagilde van Kerkrade-­Holz opgericht. De gildenaam Catharina is ontleend aan de naam van de parochiekerk, die bij haar stichting in 1928 naar de Heilige Catharina werd genoemd, omdat deze heilige de patrones was van de filosofen van Rolduc waar de Holz voordien “kerkte”.
De Heilige Catharina van Alexandrië was destijds eveneens patrones van de mijnwerkers van de Domaniale mijn, waarvan de schachten binnen de parochie Holz waren gelegen. Bovendien vereerden de. Bovendien vereerden de Zusters Ursulinen, met een klooster aan de Holzstraat, de Heilige Catharina als “patrones van het onderwijs”. Toen dan ook in 1928 in
een kaal veld op de vroegere landbouwgronden van Rolduc in de driehoek tussen de gebouwen van dit oude Roda, die van de Domaniale mijn en het klooster der zusters Ursulinen de kerk van de Holz verrees, werd deze vanzelfsprekend genoemd naar de H. Catharina. De geestelijk adviseur van het gilde is († Deken drs. Arnold Borghans ) en de Oud­overste der Zusters Ursulinen, Zuster Gemma Küppers, is beschermvrouw van het gilde, dat is uitgegroeid tot een behoorlijke
familie met 32 contribuerende leden, waaronder ook de twee hoofdvendeliers en de twee gildetrom­tambours, met daarnaast nog 6 jeugdvendeliers en 3 jeugdtambours, inmiddels vier Leden van verdiensten en intussen ook 280 “Vrinden van het Gilde”.

————————————————————————————————————-

Openstelling 16 mei 2009

Stap 1

De opening van het Hertoglimburgpad bestaat uit 3 stappen.
Op zaterdag 16 mei 2009 wordt het Hertog Limburg Pad feestelijk geopend. Dit
gebeurt die dag met een pontificale eucharistieviering in Limbourg (België) die om
10:30 begint en geleid wordt door de bisschoppen van de bisdommen Luik,
Roermond en Aken. Aansluitend wordt de gedenkzuil onthuld. Deze zuil is een
ontwerp van Winand Groten.

Stap 2

Een wandelestafette van Limbourg naar Rolduc in 5 etappes:
Op woensdag 20 mei 2009, van Limbourg naar Eupen over een afstand van 9,5 km.
Op zondag 24 mei 2009, van Eupen naar Kelmis/La Calamine over een afstand van 17,3 km.
Op woensdag 27 mei 2009, van Kelmis naar Vaals over een afstand van 12,6 km.
Op woensdag 3 juni 2009, van Vaals naar het Wormdal over een afstand van 15,6 km.
Op vrijdag 12 juni 2009, van het Wormdal naar Rolduc over een afstand van 7,6 km.

Stap 3

Aansluitend aan de laatste etappe van de wandelestafette wordt op Rolduc het
Hertoglimburgpad geopend. De feestelijke handeling zal verricht worden door de
Commissaris van de Kongingin in Limburg, Gouverneur Leon Frissen.

————————————————————————————————————-

Feestelijkheden in Limbourg

Jack Buck en Jan Ruijters werden in het zonnetje gezet. Op 26 april 2009 verzamelden de vrienden van het Catharina Gilde, na het voltooien van de tiende etappe, zich in Limbourg voor een tweetal feestelijkheden. Jan Ruijters (een van de uitzetters van het Hertog Limburg Pad) ontving de herinnering aan het lopen van alle etappes uit handen van Jack Buck, in het bijzijn van deken Borghans en Frits Sprokel. Ook werd een plaquette aangebracht aan de woning van Jack Buck, ambassadeur van het Land van Rode, in Limbourg. De hier getoonde foto’s geven een impressie van de ervaringen van die dag.Wandelestafette 2010

In het voorjaar van 2010 werd er weer een wandelestafette gehouden over de (retour­) helft van het Hertoglimburgpad. Vorig jaar (2009) wandelden we in vijf etappes jaar vanuit Limbourg, het residentiestadje van de hertogen van Limburg naar hun grafkerk in Rolduc. Dit jaar wandelden we in vijf andere etappes vanuit Rolduc terug naar Limbourg. Het zijn de etappes 6 tot en met 10 van het Hertoglimburgpad, zoals deze beschreven zijn in het routebegeleidend boekwerkje. Het programma van de Vijfdaagse 2010 was als volgt: Zondag 28 maart 2010 1e etappe van Rolduc naar Baneheide (gemeente Simpelveld) 15,1 km 11.00 uur Palmzondag werd vertrokken met een groep van ruim zeventig wandelaars met de burgemeester van Kerkrade, Jos Som, in ons midden vanaf onze Hertoglimburgpad­zuil op het voorplein van Rolduc. (zie foto) Vooraf bezochten de estafettelopers de Abdijkerk en stonden stil bij het graf van de Vooraf bezochten de estafettelopers de Abdijkerk en stonden stil bij het graf van de hertogen van Limburg. Ruim 15 km werd vervolgens gewandeld en we hielden een tussenstop in monumentaal Haus Heyden bij Pannesheide (Haus Heyden behoorde vroeger tot het Land van Jülich). Dankzij de bewoners, de familie Heyen­Schumann, mochten we onderweg deze burcht uit de veertiende eeuw bewonderen en werden we door hen onthaald op een heerlijk stuk koek. Via hoeve Puthof bij Bocholtz, werd in de namiddag Eetcafé Baneheide, met het ruiterbeeld dat herinnert aan de hertogen van Limburg, bereikt. Burgemeester Jos Som overhandigde hier tijdens een enthousiaste meeting de wandelestafettestok aan zijn collega, burgemeester Hub Bogman van Simpelveld. Woensdag 31 maart 2010 2e etappe van Baneheide naar Teuven (gemeente Voeren, België) 16,8 km Verder ging het die winderige dag van Baneheide door het oorspronkelijke Limburgse gebied van Wahlwiller, Mechelen en Epen via het Bovendste Bos naar Sinnich bij Teuven, waar in Café Modern de afsluiting was van deze geslaagde dag. Locoburgemeester Wiel Weijers van Simpelveld wandelde de hele dag mee en gaf de wandelestafettestok door aan burgemeester Huub Broers van de gemeente Voeren (zie foto). Dit echter niet voordat zij in een prachtige tweespraak de nodige stekeligheden hadden uitgewisseld. De bijna 18 km lange estafette, door het oorspronkelijke Limburgse gebied in het Heuvelland van Zuid­Limburg, te weten de plaatsen Wahlwiller, Mechelen en Epen, werd weer goed doorstaan en vol vertrouwen kijkt iedereen uit naar de volgende etappe. Woensdag 7 april 2010 3e etappe van Teuven via Val­Dieu naar Aubel 16,1 km Iets te laat vertrok de bus vanaf Pastoor Wijnenplein naar Café Modern in Teuven, waar om 10.00 uur deze etappe, onder goedkeurende blikken van een heerlijk voorjaarszonnetje, van start gaat. Het is een tocht met prachtige vergezichten over Belgisch gebied via de mooie Voerstreek naar het weidse Land van Herve. Na een korte pause met een versnapering in de vorm van een wafel en een glaasje wijn werd de Abdij Val­Dieu bereikt, waarmee Rolduc vroeger sterke banden had. Hier was gelegenheid om meer uitgebreid te pauseren en de kerk te bezichtigen. Verder ging het voorbij het geboortehuis van de Kloosterrader kanunnik Simon Pieter Ernst, schrijver van “Histoire du Limbourg”, en de route leidt naar Aubel. In de raadszaal wordt de wandel­estafettestok door burgemeester Broers van Voeren overgedragen aan de burgemeester van Aubel de heer Jean­Claude Meurens. {mosimage} Om 17.15 uur keerden we vanuit Aubel met de bus naar Kerkrade terug. Zondag 11 april 2010 4e etappe Aubel – Henri­Chapelle (Gem. Welkenraedt) 12,2 km Ook nu ging het weer per bus van Kerkrade naar Aubel, waar om 10.00 uur deze etappe van start ging. Het was een mooie tocht met enkele pittige hellingen op weg naar Henri­Chapelle, Hendrik­Kapelle, in 1100 gesticht rond een kapel ter ere van St. Joris, gebouwd op het hoogste punt van het hertogdom Limburg door hertog Hendrik I, naamgever van deze plaats. Tijdens deze tocht passeerden we de Amerikaanse militaire begraafplaats en kwamen we in het bronnengebied van de Gulp waar we, zoals in elke etappe, werden verrast. met een wafel en een glaasje wijn. Bij aankomst in Henri­Chapelle vond er ook nu weer een “cérémonie protocollère” plaats, namelijk de overdracht van de wandelestafettestok aan wethouder Julie Gotal van de gemeente Welkenraedt. Om 17.15 uur keerden we vanuit Henri­Chapelle met de bus naar Kerkrade terug. Zondag 18 april 2010 5e en laatste etappe van Henri­Chapelle naar Limbourg 14,5 km Om 9.00 uur vertrok de bus weer richting Henri ­Chapelle waar de de start was van deze vijfde en laatste etappe van 14,5 km. Nog nooit is het op 18 april zo’n prachtig weer geweest en iedereen was dan ook in een opperbeste stemming. De route leidde langs drie vroegere parochiekerken van Rolduc, namelijk die van Henri ­Chapelle, Welkenraedt en Baelen. Op het pleintje voor de kerk van Baelen was er de gebruikelijke pauze met wafels en een glaasje wijn. Daarna ging het richting Limbourg waar bij de Hertog Limburgzuil weer een groepsfoto werd gemaakt. De St. Joriskerk van Limbourg, ook eeuwenlang toevertrouwd aan Rolduc, kwam in zicht en op het “dorpsplein” werden de wandelaars door het gemeentebestuur feestelijk onthaald met champagne, koffie en vla. Afgesloten werd met de overdracht van de estafettestok door loco­burgemeester René Gotal van Welkenraedt aan burgemeester Jean­Marie Reinertz. Dit alles onder het toeziend oog van “Ambassadeur du Pays de Rode”, Jack Buck. Om 17.15 uur keerden we met de bus vanuit Limbourg naar Kerkrade terug.

————————————————————————————————————-

Infopanelen ANWB

Ter waarde van ruim zes duizend Euro heeft de ANWB informatiepanelen en infobordjes geschonken aan de organisatie van het recent geopende Hertoglimburgpad. De grote infopanelen zijn geplaatst op het Drielandenpunt bij Vaals en nabij de Hertog Limburgpad­zuil op het voorplein van Rolduc. De info­bordjes zijn geplaatst op de gevels van een vijftal monumentale gebouwen in Kerkrade, die in route of in extra rondjes van het Hertoglimburgpad zijn opgenomen. Te weten: Rolduc, de Baalsbruggermolen in Haanrade, de St. Lambertuskerk van Kerkrade, kasteel Erenstein en de hoeve Brughof. Baalsbruggen, kasteel Erenstein en hoeve Brughof zijn opgenomen in extra rondjes, die aan het Hertoglimburgpad vanuit Rolduc gekoppeld zijn. Baalsbruggen is ook opgenomen in een route door het Wormdal naar kasteel Rimburg v.v.; Erenstein en Brughof in een speciaal rondje door de Anstelvallei. Het info­paneel bij Rolduc en de infobordjes van Rolduc en Baalsbruggen zijn zondag 25 oktober 2009 onthuld tijdens een interessante najaarswandeling in de middeleeuwse driehoek Rolduc (1104) – Burcht Rode (ca. 960) – Baalsbruggermolen (1106). Samenkomst was om 11.30 uur op het voorplein van Rolduc. Om 12.00 uur werd Burcht Rode in Herzogenrath bezichtigd met lunch op de burcht. Vervolgens werd verder gewandeld naar de Baalsbruggermolen met een rondje langs de Worm. Met koffie en vlaai werden de deelnemers in de molen ontvangen en er onder begeleiding van molenbezitster Marga Wolthuis rondgeleid om kennis te nemen van de restauratie van de molen. Voordracht over molens in Wormdal Dr. Hans­Joachim Helbig (65), voormalig wetenschappelijk medewerker van de TH Aachen, hield daarbij in de molen een voordracht over “Wassermühlen an der Wurm zwischen Aachen und Rimburg”. In woord en beeld vertelde hij over het Wormdal en speciaal over de ruim twintig watermolens die er waren. Kerkrade alleen al telde vroeger vijf molens. Tot besluit werd een toast uitgebracht op het bereiken van de eerste fase van de restauratie van de Baalsbruggermolen, waartoe Marga Wolthuis als “Redster van de molen” zich enorm inzet. Zij wil de Baalsbruggermolen volledig bedrijfsklaar herstellen. Via de Berenbosweg en langs het kapelletje Rolduc werd de cultuurhistorische wandeling terug naar Rolduc afgerond. De wandeling vond plaats in het kader van de People­ tot­People­activiteiten van Interreg Maas­Rijn om ontmoetingen te bevorderen tussen mensen uit de Euregio en met name uit het voormalige Hertogdom Limburg, waarin Burg Rode, Rolduc en Limbourg voorname plaatsen waren. In dit kader wordt in 2010, evenals in 2009, een vijfdaagse wandelestafette gehouden via het Hertoglimburgpad met het traject Rolduc­ naar Limbourg via Val­Dieu

————————————————————————————————————-

Wandelestafette van start
De Vijfdaagse Wandelestafette over het Hertoglimburgpad is van Rolduc op weg
naar Limbourg, het residentiestadje van de hertogen van Limburg.
Palmzondag 28 maart j.l. werd vertrokken met een groep van ruim zeventig
deelnemers vanaf de Hertoglimburgpad­zuil op het voorplein van Rolduc. Vooraf
bezochten de estafettelopers de abdijkerk van Rolduc en stonden er stil bij het
graf van de hertogen van Limburg

————————————————————————————————————-

Wandeling in Walhorn.

Rolduc­platz in Walhorn
Een groep Vrinden van het St. Catharinagilde (zie foto) heeft al wandelend over het speciale
Hertoglimburgpad­rondje “Walhorn” een bezoek gebracht aan dit
plaatsje in het Duitstalige gebied van België. De foto is gemaakt bij het Catharinabeeld bij het Seniorencentrum in Astenet in het Duitstalige deel van België. Links op de foto wethouder Roger Fransen van de gemeente Lontzen, waartoe Walhorn behoort.
In Walhorn komt weldra een “Rolduc­platz” ter ere van het uitzonderlijke feit, dat in dit kleine plaatsje drie voorname abten van de voormalige abdij Rolduc geboren zijn. Te weten de abten Lamberti, Heyendal en Haghen, waarvan de monumentale geboortehuizen tijdens de wandeling werden bezichtigd. Burgemeester Alfred Lecerf en wethouder Roger Franssen van de gemeente Lontzen, waartoe Walhornbehoort, begeleidden de wandelaars.

————————————————————————————————————-