Memorial Day

10e jaardag van de Memorial Day van het Pays de Rode à Limbourg                                 

            Uitnodiging voor de H. Mis en voor de Memorialday

            in de Ambassade St. George Square, Limbourg (BE)

            Zondag, 16 oktober 2022 om 11:00 uur

 

Geachte dames en heren,

Vrienden van het Hertoglimburgpad.

Vanuit de abdij Rolduc (Kerkrade, NL) is op initiatief van het Sint-Catharinagilde, de Ambassade du Pays de Rode à Limbourg in mei 2009 opgericht en van start gegaan. De ambassade ondersteunt de belangen van de Stichting Hertog-Limburg-Pad (HLP) du Pays de Rode, welke in 2012 is opgericht door het St. Catharinagilde, in de Belgische regio’s van het historische hertogdom Limbourg en de huidige moderne gemeente van Limbourg met culturele activiteiten en evenementen.

Na de eerste benoeming van een ambassadeur door de heer Jack Buck†, van 2009 tot 2012, wordt de ambassade sindsdien vertegenwoordigd door ambassadeur, Dr. phil. Jörg Schmitz-Gielsdorf. Zij ziet zichzelf als motor voor de herleving van een cultureel en historisch gefundeerde vriendschap en eenheid van het hertogdom Limburg in onze Euregio Maas-Rijn.

Ter nagedachtenis aan Jack Buck, wijlen ambassadeur van het Hertoglimburgpad, wijlen Jan Ruijters uit Kerkrade die dit pad heeft uitgezet en wijlen Frits Sprokel initiatiefnemer van het St. Catharinagilde en het Hertoglimburgpad, zal op zondag 16 oktober 2022 ook het 10-jarig jubileum van Memorial Day worden gevierd.

De uitvoering van het idee van een vriendschappelijke, grensoverschrijdende ontmoeting van de bevolking in het hertogdom Limburg heeft sindsdien een grote verscheidenheid aan activiteiten en steun van Nederlandse, Belgische en Duitse zijde met zich meegebracht.

(zie ook www.ambassade-pays-rode.com).

Het zou ons een genoegen zijn, u, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Memorial Day du Pays de Rode à Limbourg, te mogen verwelkomen in de tuin van de Ambassade.

Programma:

11:00 – 12:00 Mis in de tuin van de Ambassade

12:15 – 13:15 Zoekspel op de Place Saint Georges

13:45 Welkom door Ambassadeur Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf & Catharina Scholtens

14:00 Vlagzwaaien

14:15 parallel: begin van het concert Moselsänger

15:30 Prijsuitreiking

15:45 Concert Moselsänger 2e deel

16:15 Einde van het evenement

Voor eten en drinken wordt gezorgd in de tuin van de Ambassade.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zou deelnemen aan de H. Mis en het programma.

Vriendelijke groeten vanuit onze gemeenschappelijke culturele activiteiten en leefruimte in de Pays de Rode,

 

Catharina Scholtens                                                                   Dr. phil. Jörg Schmitz-Gielsdorf

Voorzitter Stichting Hertoglimburgpad                                     Ambassadeur du Pays de Rode