Memorialday

Uitnodiging voor de Memorialdag in Limbourg 2023

Op zondag 15 oktober  organiseert de stichting  Hertoglimburgpad zoals elk jaar weer een feestelijke Memorialdag in Limbourg, ter herdenking  aan Jack Buck, Frits Sprokel en Jan Ruyters, de initiators van het Hertoglimburgpad. Tevens is een kleine kunstmarkt op het plein vertegenwoordigd.  

Voor de deelnemers van het St. Catharinagilde, De Vrinden en het HLP is om 09.30 uur busvervoer geregeld vanaf de kerk op de Holz, Pastoor Wijnenplein te Kerkrade.

Kosten voor bus: € 20,00, ‐ per persoon.

Graag vooraf aanmelden per e-mail:  Dhr. Felix Gremse: gremse@gmx.net onder vermelding van: Memorialday Limbourg 2023 onder gelijktijdige overmaking van de deelnamekosten aan:

Stichting Hertoglimburgpad. IBAN: DE80 3905 0000 1077 1752 20  BIC: AACSDE33XXX

De deadline voor inschrijving is  zondag 8 oktober 2023.

Er wordt geen geld terugbetaald.

LET OP: Uw aanmelding is pas geldig nadat het bedrag is overgemaakt.

Zorg dat u 10 min. voor vertrek bus aanwezig bent.

Programma

11:00 – 12:00 Heilige Mis op het Saint Georges- plein.

12:00 – 12:15 Welkom op Saint Georges- plein door Ambassadeur Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf en HLP voorzitter Catharina Scholtens (Stichting Hertog Limburg Pad, NL)

12:15 – 13:00 Zoekspel op het Saint Georges-plein

13:00 – 13:45 Rondleiding door de kasteeltuin in Limbourg

13:45 – 14:15 Vendeliers uit Würselen

14:15:  Concert van de Moezelzangers (deel 1)

15:00:  Concertpauze & prijsuitreiking van het zoekspel

15:15:  Concert van de Moezelzangers (deel 2)

16:00:  Einde

Na een lange voorgeschiedenis is het nu zeker dat de monumentale kerk St. Georges volledig gerenoveerd zal worden. Nadat meer dan 40 jaar de kerk gesloten was, zal Wallonië een bedrag van 1,2 miljoen te beschikking stellen, om de kerk na de restauratie weer open te stellen voor het publiek.

Namens het bestuur stichting Hertoglimburgpad

Catharina Scholtens

————————————————————————————————————-

Einladung zum Memorialday in Limbourg 2023

Am Sonntag, den 15. Oktober, organisiert die Stiftung Herzoglimburgpfad wie jedes Jahr einen festlichen Gedenktag in Limburg, um an Jack Buck, Frits Sprokel und Jan Ruyters, die Initiatoren des Herzoglimburgpfades, zu erinnern. Auch ein kleiner Kunstmarkt wird auf dem Platz zu finden sein.

Für die Mitglieder der St.  Catharinagilde, De Vrinden und der HLP wird um 9.30 Uhr vom Pastoor Wijnenplein (Kirche Holz) in Kerkrade ein Vitobus nach Limbourg fahren. Die Kosten für die Busfahrt betragen 20,00 Euro p.P.. 

Bitte seien Sie 10 Minuten vor Abfahrt vor Ort.

Um vorherige Anmeldung per E-Mail wird gebeten:  Herr Felix Gremse: gremse@gmx.net

unter Angabe von: Memorialtag Limbourg 2023 bei gleichzeitiger Überweisung der Teilnahmekosten an:

Stichting Hertoglimburgpad IBAN: DE80 3905 0000 1077 1752 20 : BIC: AACSDE33XXX

Anmeldeschluss ist der 08. Oktober 2023. Ihre Anmeldung gilt mit Eingang der Teilnahmekosten. Es wird kein Geld zurückerstattet.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung.

Programm

11:00 – 12:00 Heilige Messe auf dem Place Saint Georges

12:00 – 12:15 Begrüßung auf dem Place Saint Georges durch Ambassadeur Dr. Jörg Schmitz-Gielsdorf und HLP-Vorsitzende Catharina Scholtens (Stichting Hertog Limburg Pad, NL)

12:15 – 13:00 Suchspiel auf dem Place Saint Georges

13:00 – 13:45 Führung durch den Schlossgarten in Limbourg

13:45 – 14:15 Fahnenschwenker aus Würselen

14:15:   Konzert der Moselsänger (Teil 1)

15:00:   Konzertpause & Preisverleihung zum Suchspiel

15:15:   Konzert der Moselsänger (Teil 2)

16:00:   Ende

Nach einer langen Vorgeschichte steht nun fest, dass die monumentale Kirche St. Georges vollständig renoviert werden wird. Nachdem die Kirche mehr als 40 Jahre lang geschlossen war, wird die Wallonie einen Betrag von 1,2 Millionen bereitstellen, um die Kirche nach ihrer Restaurierung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wir würden uns freuen, Sie in Limbourg begrüßen zu dürfen.

Im Namen des Vorstands der Stiftung Herzoglimburgpfad

Catharina Scholtens