Nicolause Heyendahl

Abt Nicolaus Heyendal werd in de gemeente Walhorn in 1658 in de Crummelshof geboren. Hij was van 1713 tot zijn dood in 1733 een zeer vooraanstaand abt van Kloosterrade. Als kannunnik had hij een vervolg geschreven op de Annales Rodenses I, die de periode beschrijven van 1104 tot 1157. De annalen van Heyendal beschrijven in het latijn de verdere historie van Rolduc tot 1700. In verschillende geschriften verdedigde hij de abdij tegen beschuldigingen van Jansenisme. Als lector in de theologie schreef hij een zeer uitvoerige geloofs­ en zedenleer. Ook op politiek gebied, als voorzitter van de Staten van het Hertogdom Limburg, was hij zeer actief. De voorname laan naar Rolduc in Kerkrade is naar hem genoemd.