Over Ons

Het Hertog Limburgpad is ontworpen en gerealiseerd door de Stichting
Catharinagilde te Kerkrade. Via het uitzetten en beschrijven van een cultuurhistorisch Hertog Limburg Pad wekt het St. Catharinagilde de oude historie van de omliggende landen weer tot leven. Deze lange afstandswandeling voert door het oude taalgebied van Karel de Grote. Het leidt door drie landen met even zo vele talen en gaat van Limbourg naar Rolducen, langs een andere route, weer terug naar Limbourg.

Oprichting
Van Catharinadag ’94 tot Catharinadag ’95 heeft de St. Catharinaparochie van de Holz te Kerkrade één jaar lang een Catharinafestival gevierd om gelden bijeen te brengen voor het herstel van de aard-
bevingsschade van april 1992 aan de plaatselijke St. Catharinakerk. Op dit festival waren ook de Catharinagilden uit Noord Brabant te gast en deze inspireerden tot oprichting van een eigen gilde.
St. Catharinadag 25 november 1995 is in Kerkrade het St. Catharinagilde van Kerkrade­-Holz opgericht. De gildenaam Catharina is ontleend aan de naam van de parochiekerk, die bij haar stichting in 1928 naar de Heilige Catharina werd genoemd, omdat deze heilige de patrones was van de filosofen van Rolduc waar de Holz voordien “kerkte”. De Heilige Catharina van Alexandrië was destijds eveneens patrones van de mijnwerkers van de Domaniale mijn, waarvan de schachten binnen de parochie Holz waren gelegen. Bovendien vereerden de Zusters Ursulinen, met een klooster aan de Holzstraat, de Heilige Catharina als “patrones van het onderwijs”. Toen dan ook in 1928 in een kaal veld op de vroegere landbouwgronden van Rolduc in de driehoek tussen de gebouwen van dit oude Roda, die van de Domaniale mijn en het klooster der zusters Ursulinen de kerk van de Holz verrees, werd deze vanzelfsprekend genoemd naar de H. Catharina. De geestelijk adviseur van het gilde waren (Deken drs. Arnold Borghans ) en de Oud­overste der Zusters Ursulinen, Zuster Gemma Küppers †). Uit het St. Catharinagilde is het Hertoglimburgpad, de Winzer en de Vrinden ontstaan.

Bestuur     

v.l.n.r: Bernd (bestuurslid), Kathrin (secretariaat), Catharina (voorzitster), Jörg (Ambassadeur), Mariëtte (bestuurslid) Ansgar (penningmeester), Felix (bestuurslid)