Privacy Policy

Privacy statement

Stichting Hertoglimburgpad gaat uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. (= Algemene verordening gegevensbescherming).

Voor zover wij individuele persoonsgegevens nodig hebben voor bijvoorbeeld reserveringen, worden deze alleen opgeslagen op eigen servers en de beveiligde email. Dit geldt ook voor ingestuurde persoonlijke gegevens bij inschrijvingen. Ook bij deelname aan wandelingen, het opvragen van foto/videobeelden gemaakt tijdens de wandelingen, worden gegevens alleen gebruikt voor dit doel tenzij anders vermeld en expliciet toestemming verleend door de deelnemer.

Bij het online of Email bestellen van boeken via de Stichting Hertoglimburgpad of St. Catharinagilde worden om noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd zoals naam, adres, bankgegevens en emailadres. Deze worden alleen gebruikt om de boeken toe te kunnen sturen en voor de noodzakelijke financiële verantwoording. Deze gegevens worden op eigen server versleuteld opgeslagen voor zolang wettelijke verplichting geldt. Het betalingssysteem verloopt via de bank.

Bij een datalek bij ons of een leverancier waarbij mogelijk persoonlijke gegevens betrokken zijn, informeren wij volgens wetgeving binnen 24 uur de betrokken instanties, betrokken personen en proberen we de schade zoveel mogelijk te beperken.

Fotografie & video

Door het deelnemen aan onze activiteiten gaat u akkoord met fotografie van u als onderdeel van een groep. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor eigen publicaties, zoals op social media of in presentaties. U kunt ten alle tijden aangeven dat u niet op de foto wilt. In verband met de opnames kunt u dan wel verzocht worden tijdelijk ruimte te bieden aan de fotograaf voor opnames. Dit betreft ook vooraf aangemelde persfotografen. Commerciële opnames van derden zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de Stichting Hertoglimburgpad, de verwerking van toestemming van publiek is hierbij tevens de verantwoordelijkheid van de derden partij.

Bij opnames waarin u duidelijk herkenbaar of zelfs individueel in beeld wordt gebracht en dit betreft geen deelname aan een evenement waarbij vooraf aangegeven is dat er wordt gefotografeerd, wordt expliciet om toestemming gevraagd. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat andere deelnemers foto’s maken tijdens onze activiteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze deelnemers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor marketingdoeleinden anders dan een update op social media, bijvoorbeeld voor een folder of website, informeren we u daar apart over en vragen zo nodig om toestemming. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op. Om deze reden worden uw hierbij opgegeven persoonsgegevens zoals naam & emailadres bewaard, voor zolang wettelijke verplichting geldt. (Artikel 10 van deze wet zegt over de bewaartermijn van persoonsgegevens: “persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt”).

 U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Geplaatste foto’s kunnen helaas niet altijd meer verwijderd worden.

Online bezoek

Op de website(s) van de Stichting Hertoglimburgpad worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor worden cookies gebruikt. Er zijn diverse soorten cookies:

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Sociale media

Op de websites kunnen functionaliteiten van social media platformen om afbeeldingen of berichten van deze bronnen te kunnen plaatsen of mogelijkheden te bieden om pagina’s makkelijk te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram. Deze functionaliteiten werken door een code die van deze platformen zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies.

Bestuur Hertoglimburgpad.