Vendel

Vendel

Het Hertoglimburgpad, door het St. Catharinagilde van Kerkrade geïnitieerd en door de Stichting Vrinden van het gilde uitgewerkt, gaat van residentiestadje Limbourg in België naar de grafkerk van de hertogen te Rolduc. Joyeus en als het ware in bewegende letters zijn de namen Limbourg en Rolduc door ontwerper Winand Groten weergegeven. Tussen beide namen in pronkt in de nok van dit draagvendel de rode leeuw van Limburg met zijn dubbele staart en zijn gouden kroon, tong en klauwen.

In het hart van het vendel, dat gelijk alle andere gildevendels 1.80 x 1.80 meter groot is, staat links de St. Joriskerk van Limbourg met de Belgische vlag, in het midden de kerk van Rolduc met de Nederlandse driekleur en rechts de burcht van Rode, Burg Rode in Herzogenrath, met de Duitse vlag.  Door huwelijkspolitiek kregen de hertogen van Limbourg in 1136 het Land van Rode in bezit en verwierven zij de voogdij over het toenmalige Klooster van Rode, abdij Kloosterrade, huidig Rolduc. 

Het jaartal 2009 vermeldt het jaar waarin het Hertoglimburgpad in Limbourg en te Rolduc officieel werd geopend. Bij die gelegenheid werden op beide plaatsen ook de grote hardstenen markeringszuilen met de messing kroon onthuld. Ook deze zuilen zijn door Winand Groten ontworpen. Dichtbij de hoge zuil te Rolduc staat aan de voet van de Julianaboom een mini-zuiltje met het logo van het pad. Dit zuiltje, dat ook op het vendel staat, werd op 17 augustus 2010 op het voorplein van Rolduc onthuld door Kroonprins Willem-Alexander b.g.v. diens bezoek aan het Hertoglimburgpad.

De binnenste ring vermeldt in de drie talen de naam van het pad, waarvan ook de beschrijving in deze talen in de afzonderlijke boeken is uitgegeven: Hertoglimburgpad – Herzoglimburgpfad – Chemin des Ducs de Limbourg. De middelste ring vermeldt de tien etappeplaatsen: Limbourg, Eupen, Kelmis, Vaals, Wormdal, Rolduc, Baneheide, Teuven, Aubel en Henri-Chapelle. De buitenste ring de tien extra rondjes: Limbourg en omgeving, Eupen-binnenstad, Walhorn/Astenet, Aken/Vaals, Rolduc/Herzogenrath/Wormdal, Rolduc/Baalsbruggen/Rimburg, Kerkrade/Anstelvallei, Wittem/Gulpen,  Aubel/Val-Dieu en Henri-Chapelle/Welkenraedt.

Een vijftal speels in het vendel gedrapeerde blokjes verbinden de ringen. De blokjes vermelden de afstand van 140 km, het markeringslogo, het nachtegaaltje uit het Limburgs volkslied, de vrucht van de Limburgse eikenboom en de “Katrina-blom”, het logo van het Catharinagilde. Deze Catharina-bloem, de chrysant die op Catharinadag 25 november bloeit, sluit het vendel af als tegenhanger van de Limburgse leeuw. Op een der blaadjes staat de naam van de ontwerper en het jaar van ontwerp van dit vendel, inmiddels de 35ste gildecreatie van Winand Groten.

Speciale aandacht schonk de ontwerper aan de kleurstelling. Te herkennen zijn het Nederlandse rood-wit-blauw, het wit, blauw en geel van de Limburse vlag, de rood-gele stadskleuren van Herzogenrath en de rood-witte stadskleuren van Limbourg, Kerkrade en Rolduc. De groene tint duidt op het natuurschoon, dat de wandelaars over het Hertoglimburgpad rijkelijk ontmoeten. Het schitterende ontwerp van  Winand Groten wordt uitgewerkt door naaldkunstenares Joke Willigers uit Liessel.

Het is de bedoeling, dat dit bijzondere vendel als draagvendel wordt meegedragen bij elk openbaar optreden van het gilde. In de formatie krijgt dit vendel een vaste plaats achter de vaandrig, die voorop gaat en het hoofdvaandel draagt, dat ook ontworpen is door de artistieke gilde-adviseur Winand Groten.